Nyheter

Alla nyheter

Träklipp Blue PW250 (12 … 20 t) 850 kg

Träklipp Blue PW250 (12 … 20 t) 850 kg
 
 
 

Träklipp Blue PW250 (12 … 20 t) 850 kg

More details...

Request a quote:

Träklipp Blue PW250 (12 … 20 t) 850 kg

Träklippet är en utrustning som har konstruerats för avverkning och avskogning av stockar, träd och underhåll av buskar som torkning av buskar av olika storlekar. Indikerad för att fungera vid kritiska punkter med svår tillgång längs vägar, branta sluttningar, fruktträdgårdar, säkerställer hög produktivitet vid återanvändning av det klippta materialet för efterföljande bearbetningssteg (stapling, chipping, slipning etc.). Sortimentet består av sex modeller för 5 - 30 ton grävmaskiner.

6 other products in the same category :