Nyheter

Alla nyheter

Fasta pulveriseraren There are 11 products.

Fasta pulveriseraren

Fasta pulveriseraren

Ingen roterande pulverisatorer för sekundär rivning och demolering. Yellow P fasta pulveriseraren är för vertikala cementkonstruktioner av medelhöjd och separering av armeringsjärn från betong. Green Attachments fasta hydraulisk pulveriserare är lämplig för sekundär rivningsfas. Dess speciella krokform gör den extremt mångsidig för användning på marken, vilket gör att rivning av gränsväggar och vertikala cementkonstruktioner av medelhöjd, beläggning och plattor med den därmed följande separeringen av armeringsjärn i betong kan ske. Bytbara tänder och skärblad ger en kort servicetid. Bulkpulveriserare sortimentet består av åtta modeller för 6 - 130 ton grävmaskiner