Ruuvipaalun / Kierrepaalun asennus
Ruuvipaalu / Kierrepaalu

Ruuvipaalun / Kierrepaalun asennus

Ruuvipaalu / Kierrepaalu

Suomessa ruuvipaaluja / kierrepaaluja on käytetty jo vuosikymmeniä, mutta niiden käyttö on yleistynyt vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Viime vuosina kierrepaalujen käyttö on kasvanut huomattavasti, ja ruuvipaalu onkin vakiinnuttanut asemansa muiden perustusmenetelmien joukossa. Perustusten tekeminen ruuvipaaluja käyttäen on nopeaa ja edullista muihin perustusmenetelmiin verrattuna. Valetun perustusten tekeminen edellyttää kaivamista, eristämistä, muottitöitä ja valamista sekä salaojituksen. Maahan kierrettävän ruuvipaalun asennus ei aiheuta tärinää tai melua eikä vaadi mittavia maansiirtotöitä, joten maaperä ei häiriinny eikä ympäristö vahingoitu. Routaeristystäkään ei tarvita, kun ruuvipaalun kierrelaippa kierretään routarajan alapuolelle. Valutöistä ja kuivumisajoista ei ruuvipaaluille perustettaessa tarvitse huolehtia. Lisäksi voidaan tehdä perustukset paikkoihin, joissa muut perustusmenetelmät eivät helposti onnistu, kuten heikoille, pehmeille maaperille tai hankalien kulkuyhteyksien päähän.

Koneasennettavat ruuvipaalut soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen ja ovat kantokykynsä ja vetolujuutensa takia luotettava, turvallinen ja ammattimainen ratkaisu. Koneasennettava ruuvipaalu asennetaan maahan hydraulisella pyöritysmoottorilla, joka on useimmiten kiinnitettynä kaivinkoneeseen tai kuorma-auton nosturiin. Koneasennettavat ruuvipaalut sopivat hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan useita paaluja tai paaluille tuleva kuorma on suuri. Kaikki halkaisijaltaan yli 150 mm kierrelaipalla varustetut ruuvipaalut ovat malliltaan koneasennettavia. Koneasennuksella paalut saadaan asennettua kovempiin ja kivisempiin maalajeihin kuin käsin asennettaessa. Omakotitalojen, kesämökkien, hallien, pitkien aitalinjojen ja muiden suurempien rakennelmien ruuvipaalut ovat lähes poikkeuksetta koneasennettavia. Ruuvipaaluja on tarvittaessa mahdollista jatkaa jatkoholkeilla toteutettavilla mekaanisilla jatkoksilla ja hitsaamalla.

Ruuvipaalulla on erinomainen kantokyky myös routivissa maalajeissa. Ruuvipaalu soveltuu hyvin kaikkiin ankkurointeihin, joissa vaaditaan korkeaa vetolujuutta. Ruuvipaalun kuormituskestävyys muodostuu maaperänlaadun, paalun pituuden, putken halkaisijan ja laippaosan pinta-alan välisestä suhteesta. Ruuvipaalu tarjoaa perustusratkaisun yhtä lailla pehmeiköille kuin myös hiekkamaille, joissa paalutus on harvemmin käytetty perustustapa.

Käyttökohteita on useita väliaikaisista tai muista pienistä piharakennuksista omakotitaloihin sekä kunnallisteknisistä ja teollisista rakennuskohteista aina vedenalaisiin perustuksiin.

Ruuvipaalu soveltuu myös uudelleenkäytettäväksi, sillä perustus on mahdollista kiertää ylös ja käyttää uudelleen. Ohutseinämäisellä putkella varustetut kierrepaalut toimitetaan täysin kuumasinkittyinä. Ruuvipaaluja on saatavilla useita eri kokoja, joten niitä voidaan käyttää hyvin erikokoisissa rakennuskohteissa. Sekä ruuvipaalujen putken kokoa että kierrelaippojen halkaisijaa voidaan muokata vastaamaan rakennuskohteen asettamia kantavuusvaatimuksia.

Tarvittaessa ruuvipaalut voidaan myös varustaa useammalla kuin yhdellä kierrelaipalla vaadittavan kantavuuden saavuttamiseksi. Ruuvipaalujen paaluputkien koot vaihtelevat 60 ja 140 mm välillä ja kierrelaippojen halkaisijat vaihtelevat yleensä 150 mm ja 400 mm välillä.

Green Attachments myy ruuvipaalujen asennukseen soveltuvaa hydraulista maaporaa AGR Pro -sarjaa. Tähän on saatavilla erillinen holkki asennusta helpottamaan. Tarvitset vain kaivinkoneen / nosturin tai vaikka traktorikaivurin ja Green Attachmentsin maaporan ja pystyt tekemään nopeasti ja turvallisesti ammattitason perustuksen.

Ruuvipaalu / Kierrepaalu maapora

Pahoittelemme häiriötä.

Hae tuotetta uudestaan